#efeeea

Partiotoiminta on Suomessa kaikille avointa

Partiotoimintaan voi osallistua etniseen tai kulttuuriseen taustaan, kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun, seksuaaliseen suuntautumiseen tai toimintakykyyn katsomatta.

Sisut, partiotoimintaa omien kykyjen mukaan

Sisupartiolaisiksi kutsutaan partiolaisia, jotka tarvitsevat erityistä tukea harrastuksessaan vamman, pitkäaikaissairauden tai muun ominaisuuden takia. Sisupartiotoiminnassa on ohjaajia enemmän kuin muissa ryhmissä, ja sisupartioryhmässä tarvitaan aina aikuisen tukea. Sisupartiolaisella voi olla partiokokouksissa tarvittaessa mukana myös oma avustaja.

Toimintaa ohjaavat sama partiohenki ja aatepohja kuin muutakin partiotoimintaa. Ikäkausiohjelmia sovelletaan sisupartiolaisten tarpeiden, toiveiden ja kykyjen mukaan. Sisupartiolaisilla voi olla vamman aiheuttamia rajoitteita esim. liikkumisessa, kyvyissä kuulla, nähdä tai muuten havainnoida ympäristöä tai kyvyssä ymmärtää kirjallisia ja sanallisia ohjeita.

Sisupartion idea on partion perustajan Baden-Powellin ajoilta. Tänään sisupartiolaisia on kaikkialla maailmassa. Toiminnan tunnuksena on sisukkuutta kuvaava sammakko. Sammakko on vahvan jalussolmun sisällä, jonka vammaton ja vammainen partiolainen yhdessä solmivat. Päämäärä on sama kuin koko partioliikkeellä: kasvattaa partiolaisista vastuuntuntoisia ja itsenäisesti ajattelevia yhteiskunnan jäseniä.

Hämeen alueen sisupartiotoiminta

Erityistä tukea tarvitsevan ei pidä välttämättä osallistua juuri sisupartiotoimintaan, vaan moni lapsi ja vammainen aikuinen osallistuu muiden mukana perusviikkotoimintaan tavallisissa partioryhmissä omien edellytystensä mukaisesti. Hämeen alueella toimii kuitenkin myös muutamia sisupartiolaisten omia ryhmiä. Ajantasaisen tiedon näistä ryhmistä saat partiotoimistolta: partiotoimisto [dot] tampere [at] partio [dot] fi

Sisutoiminta kaipaa jatkuvasti innostuneita toiminnan vetäjiä, jotta partiota voidaan tarjota kaikille halukkaille. Ota rohkeasti yhteyttä ja tule mukaan!